خانه / خدمات طراحی و اجرای معماری داخلی

خدمات طراحی و اجرای معماری داخلی

طراحی و اجرای معماری داخلی

در این بخش خدمات طراحی و اجرای فضاهای داخلی، شامل معماری ظاهری، رنگ، متریال و … می شود. همه این کارها با توجه به نوع و سبک معماری مورد نظر، کارکرد، موقعیت مکانی، مطالعات، اهداف و برنامه ریزی طی یک زمانبندی مشخص توسط “گروه معمارینه” انجام می شود.

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی شامل طراحی، تهیه و تولید اسباب و اجرای یک دکور مناسب برای فضاهای داخلی می شود. دکوراسیون داخلی با توجه به امکانات، فضای موجود، مفاهیم و سلیقه شما توسط “گروه معمارینه” انجام می شود.