خانه / غزل رفالیان

غزل رفالیان

غزل رفالیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه طراحی رایانشی هستم. از سال 1384 فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده و ضمن همکاری با شرکتهای متعدد معماری، پایه گذار استودیوی معماران اتاق آبی هستم. رویکرد اصلی پژوهشی من کاربرد تکنیکهای رایانشی در فرآیند طراحی معماری است که منتج به تالیفاتی از جمله کتاب معماری الگوریتمیک در این زمینه شده است. همچنین طراح و مدرس کارگاه های هندسه و تناسبات در معماری نیز هستم که چندین دوره در مراکز آموزشی گوناگون برگزار شده است. با وبسایت معمارینه نیز همکاری می کنم و امیدوارم که مطالب ارائه شده مفید واقع شود.