خانه / اخبار و رویدادها / سمینار و همایش ها

سمینار و همایش ها

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا …

توضیحات بیشتر