خانه / اخبار و رویدادها / سمینار و همایش ها / سمینار و همایش های بین المللی

سمینار و همایش های بین المللی

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم …

توضیحات بیشتر